Book et møde

Indholdet i boksen får dig ud af boksen

For at skabe ægte "møde-magi" er det vigtigt, at dit møde kommer godt fra start. Fokus skal forblive på dagens emne, og energien skal opretholdes time for time. Som en hjælp til det har vi, sammen med vores professionelle Meeting Advisors, samlet et kit, som kan sparke dit møde i gang, engagere dine mødegæster eller tilføre ny energi under dine pauser. Nysgerrig? Åbn vores Magic Box.

Let the magic happen. Prøv vores Magic Box, som er særligt udviklet til at få dine mødegæster til at tænke kreativt og ud af boksen. Løft låget, vælg en øvelse og sæt i gang.

Øvelserne i vores Magic Box baner ikke blot vejen for de gode og innovative idéer. De sikrer også en bedre kontakt imellem mødets deltagere og dermed et stærkere samarbejde igennem mødedagen. 

Du finder altid en Magic Box i dit mødelokale - uanset hvilket hotel du besøger os på. Prøv selv kræfter med øvelserne eller tag fat i din Meeting Advisor. Han eller hun kan guide dig frem til hvilken øvelse, som matcher dit møde og jeres formål bedst.

Ice breaker - Rollercoaster check-in

Et møde kommer bedst fra start, når alle medlemmer er "checket godt ind" til det. 'Rollercoaster check-in' er et eksempel på en øvelse i vores Magic Box.

Beskrivelse

Med denne sjove øvelse lader man følelserne i gruppen komme til udtryk på en kraftfuld måde. Øvelsen er en enkel metode, som et team kan bruge til at starte et møde, en workshop eller en aktivitet. Ved hjælp af metaforen med en rutsjebane giver man i denne alternative version deltagerne mulighed for at tænke anderledes i forhold til, hvad de føler. Folk placerer sig forskellige steder i rutsjebanen og udtrykker dermed den følelse, der er dominerende hos dem.

Instruktioner

Trin 1 
Deltagerne stiller sig i en hestesko rundt om en flipover/et whiteborad. Forklar om nødvendigt formålet med øvelsen, dvs. at den er et værktøj, som bruges til at tage den mentale temperatur på en gruppe og identificere eventuel frygt, bekymring eller behov. Forklar, at det er en metode, som er beregnet til at udforske hele gruppens følelser på en sjov og visuel måde. 

Trin 2
Tegn en bølgestreg på tværs af hele flipoveren/whiteboardet, som repræsenterer rutsjebanen med loop, stejle passager og fladere strækninger. 

Trin 3
Forklar, at I skal tegne jer selv på rutsjebanen og på den måde vise, hvordan I har det lige nu og derefter dele den følelse med resten af gruppen. Gør det en ad gangen, enten én efter én rundt i hesteskoen eller i tilfældig rækkefølge.

Trin 4
Giv hver enkelt deltager den tid, som du mener er nødvendig og passende. Man kan sige et enkelt ord eller tale i 5-10 minutter.

Trin 5
Hvis der er tid, når alle har checket ind, kan I kigge på rutsjebanen i plenum og dele/drøfte de tanker, der eventuelt dukker op.