Tilbage til hotel

Parkering

Hos os er der ingen grund til at bekymre dig om parkering. Der er et gratis parkeringsområde ved siden af hotellet. Du skal have en parkeringstilladelse, som du kan få fra receptionen.