Samarbejde som giver merværdi for vores gæster og kunder

Vi tror på, at samarbejdspartnere skal skabe muligheder for produktudvikling, der skaber værdi for vores gæster.De samarbejdspartnere vi har i Scandic, deler vores værdier om bæredygtighed, sikkerhed, socialt ansvar og tilgængelighed for alle. Men de tilfører også viden og erfaring fra deres egne områder. Vi synes, at partnerskabet skal generere muligheder for produktudvikling og mersalg. Vi ønsker at opnå korte- og langsigtede forretningsmuligheder for vores målgrupper for at styrke Scandic som varemærke. Det er naturligvis også hensigten, at de skal give merværdi for vores gæster.

Smarte merværdier

Samarbejdspartnere, som på forskellig vis skaber merværdi for os og vores gæster.

Bæredygtighed og samfundsengagement

Firmaer og organisationer, som vi samarbejder med omkring bæredygtighed og socialt ansvar.

Sponsorering

Sponsorering bidrager til, at vi når vores langsigtede mål.