Tilbage til hotel

Parkering

Her finder du oplysninger om, hvor du kan parkere, når du overnatter hos os.

Parker gratis ved at registrere din bil på en af vores tablets i hotelreceptionen. Når du har registreret bilen, kan du parkere helt gratis.

Oplad din elbil hos Scandic: Vores ladestationer leveres af ladestationens operatør Mer (tidligere Bee Charging Solutions). Prisen for opladning afhænger af dit abonnement og kan købes i Mers webbutik. Du skal downloade Mer-appen. 

Udendørs parkering (Scandic Elmia parkering)

  • Antal opladningsstationer til elektriske biler: 24
  • Opladningspriser oplyses af udbyderen.
  • Parkering kan reserveres på forhånd: Nej
  • Antal parkeringspladser: 175
  • Afstand til hotel: 0 m
  • Fri parkering