Ordensregler

Scandic prioriterer altid sikkerhed og tryghed for gæster og medarbejdere.Følgende ordensregler indeholder en række regler, som du som gæst skal overholde. Dette er ikke en udtømmende liste, og Scandic kan tage yderligere sikkerhedsforanstaltninger, hvis nødvendigt.

 • Følgende ordensregler indeholder en række regler, som du som gæst skal overholde. Dette er ikke en udtømmende liste, og Scandic kan tage yderligere sikkerhedsforanstaltninger, hvis nødvendigt
 • Vi kræver, at du identificerer dig ved ankomst og medbringer gyldig legitimation. Hvis du ikke er registreret i Danmark, skal du ifølge loven også udfylde et registreringskort
 • Opfør dig med respekt og vis hensyn overfor hotellets medarbejdere, andre gæster og personer på hotellet. Trusler, chikane og diskrimination er ikke tilladt
 • Vi politianmelder alle lovovertrædelser, der forekommer på vores hoteller
 • Vi forbeholder os retten til at nægte adgang og bortvise overberusede personer fra hotellets restaurant og bar eller andre offentlige områder, hvor der serveres alkohol
 • Medbragt alkohol må kun nydes på dit hotelværelse og ikke i andre dele af hotellet
 • Det er ikke tilladt at ryge på dit værelse eller andre steder på hotellet, og det er heller ikke tilladt ved hotellets indgange. Dette gælder både cigaretter, vapes og lignende. I tilfælde af uautoriseret rygning opkræver vi DKK 3000
 • Det er ikke tilladt at bruge lattergas på eller omkring vores hoteller
 • Det er ikke tilladt at medbringe personer, som ikke er gæster på hotellet, på værelset efter kl. 22.00. På andre tidspunkter skal personer, der ønsker at blive ledsaget til et værelse, registreres i receptionen før ankomst
 • Det er ikke tilladt at medbringe våben på hotellet. Hvis du har jagttegn og har brug for at medbringe dit våben, bedes du kontakte receptionen på forhånd
 • Det er kun tilladt at efterlade affald, som er normalt for et hotelbesøg, såkaldt husholdningsaffald. Det er ikke tilladt at efterlade pladskrævende og farligt affald som f.eks. gasrør og store batterier på hotellet
 • Hvis værelset efterlades i en tilstand, der kræver sanering eller ekstra rengøring, forbeholder vi os ret til at opkræve DKK 3000 eller det højere beløb, som saneringen koster
 • Hold en normal lydniveau på værelset. Efter kl. 22 skal der være ro på værelserne og i gangene, så du ikke forstyrrer andre gæster
 • Kameraovervågning forekommer på nogle af vores hoteller. Mere information findes på det enkelte hotel
 • Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at oplade hoverboards, elcykler, løbehjul, droner eller andre større opladelige produkter på vores hoteller
 • På grund af brandfare må du ikke efterlade et nøglekort i strømafbryderen ved døren, når du forlader værelset
 • På grund af brandrisiko bør du altid tage stikket til alle dine personlige ejendele (mobiltelefon- og computeropladere osv.) ud af stikkontakten, når du forlader værelset. Hvis vi under rengøringen eller vores daglige værelsestjek opdager, at stikkene ikke er trukket ud, har vi ret til at trække dem ud
 • Det er forbudt at dække over, fjerne eller på anden måde deaktivere røgdetektorer på værelset. En opkrævning på DKK 2000 vil blive udstedt, hvis dette ikke følges
 • Hvis du forårsager en falsk brandalarm med vilje eller ved uagtsomhed, og brandvæsenet rykker ud, vil hotellet opkræve dig omkostningerne for udrykning
 • Det er ikke tilladt at lade sig folkeregistrere på vores hoteller
 • Det er ikke tilladt at bruge vores netværk til ulovlige aktiviteter eller på anden måde bringe IT-sikkerheden af vores systemer i fare
 • Det er ikke tilladt at oplade elbil eller andre el-køretøjer på andre steder end de særligt markerede områder på eller omkring hotellet
 • Brug af stearinlys, elektriske komfurer, gaskomfurer eller lignende er ikke tilladt på vores hotelværelser

Konsekvenser

Hvis du som gæst opfører dig i strid med disse ordensregler, ikke kan betale fuldt for dit ophold på hotellet eller forårsager skader, forbeholder hotellet sig retten til at nægte fortsat eller fremtidigt ophold på hotellet og på Scandics øvrige hoteller.

Opkrævning/omkostninger

Du som gæst, eller den person, der står som garant for værelset, er ansvarlig for eventuelle omkostninger og/eller skader, som påføres hotellet eller tredjeparter i forbindelse med opholdet. Du er forpligtet til at erstatte alle løsøregenstande, der er blevet ødelagt eller uautoriseret fjernet fra hotelværelset eller andre områder af hotellet.