Tilbage til hotel

Parkering

Slip for at bekymre dig om parkering på Scandic Hvidovre - vi har 200 gratis parkeringspladser lige foran hotellet. Ankommer du i en elektrisk eller hybridbil, kan du altid få opladet din bil hos os.