Tilbage til hotel

Fri parkering

Du behøver ikke at tænke på parkering, når du skal besøge Scandic Silkeborg. Vi har fri udendørs parkering til vores gæster. Ankommer du i en elektrisk eller hybridbil, kan du altid få opladet din bil hos os.