Tilbage til hotel

Parkering

Hos os behøver du ikke bekymre dig om parkering. Parkeringshuset P-Kluuvi ligger i nærheden af hotellet. Hvis alle pladser er optaget, viser vi dig hen til det nærmeste parkeringsområde.