Tilbage til hotel

Parkering

Vi har en stor ubemandet parkeringsplads udenfor med masser af pladser til hotelgæsterne. Nogle af pladserne har også motorvarmere.