Tilbage til hotel

Parkering

Her kan du finde oplysninger om, hvor du kan parkere, når du overnatter hos os.

Lad din elbil op her. Vores ladestandere har en ladekraft på op til 22 kW. Du skal have dit eget type 1- eller type 2-kabel for at kunne oplade. Du skal også have et ladekort fra Clever. Du kan købe det i vores hotelreception eller bestille det online på Clevers website.
Prisen for at oplade afhænger af dit abonnement.

Garage (Garage)

  • Parkering kan reserveres på forhånd: Nej
  • Antal parkeringspladser: 170
  • Antal opladningsstationer til elektriske biler: 0
  • Afstand til hotel: 0
  • Fri parkering

Udendørs parkering (Parking)

  • Parkering kan reserveres på forhånd: Nej
  • Antal parkeringspladser: 30
  • Antal opladningsstationer til elektriske biler: 0
  • Afstand til hotel: 0
  • Fri parkering