Vilkår & Betingelser for Medlemsskab


  1. Generelle bestemmelser vedrørende medlemskab
  2. Optjening af point
  3. Scandics samarbejdspartnere
  4. Brug af point
  5. Indløsning af frinætter
  6. Behandling af personoplysninger
  7. Behandling af personlige data

1. Generelle bestemmelser vedrørende medlemskab

1.1 Minimumsalderen for medlemskab af Scandics stamgæsteprogram (i det følgende kaldet "Scandic Friends") er 18 år. Medlemskab af Scandic Friends er en kontraktmæssig aftale mellem Scandic Hotels AB (selskabsnr. 556299-1009), et svensk selskab med begrænset hæftelse med hjemstedsadresse på Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige (i det følgende kaldet "Scandic") og dig personligt (i det følgende kaldet "Medlemmet"). Medlemskab og medlemskort kan ikke udstedes til virksomheder eller andre juridiske personer. Der kan kun registreres én person pr. medlemskab. Kun ét medlem pr. værelse kan optjene point og opnå medlemsfordele under opholdet.

1.2 Medlemskab af Scandic Friends reguleres af nærværende vilkår og betingelser, og det er Medlemmets ansvar at læse og sætte sig ind i alle disse vilkår og betingelser, herunder eventuelle ændringer heraf. Nærværende vilkår og betingelser erstatter alle tidligere vilkår og betingelser gældende for Scandics tidligere loyalitetsprogrammer. 

1.3 Medlemmet forpligter sig til at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til Medlemmets medlemskort, medlemsnummer og/eller password.

1.4 Scandics booking- og kundeservice skal omgående kontaktes skriftligt, hvis du har mistet dit medlemskort, eller hvis dine kontaktoplysninger har ændret sig. Scandic hæfter ikke for undladelse af at informere Medlemmet, hvis de korrekte kontaktoplysninger ikke er blevet opgivet.

1.5 Scandic-programmet er gyldigt, indtil andet meddeles, og Scandic forbeholder sig ret til at opsige Scandic Friends med seks måneders varsel til Medlemmet.

1.6 Scandic forbeholder sig ret til at ændre Scandic Friends-programmets vilkår og betingelser ved at give Medlemmet meddelelse herom via mindst én af de informationskanaler, der benyttes af Scandic Friends, dvs. via hjemmesiden, via e-mail, SMS eller pr. brev. Scandic vil bestræbe sig på så vidt muligt at oplyse om ændringer af nærværende vilkår og betingelser i god tid i forvejen, men hæfter ikke under nogen omstændigheder for undladelse heraf.

1.7 Scandic forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige et medlemskab af Scandic Friends, og en sådan opsigelse kan medføre, at man mister sine point, hvis medlemskabet misligholdes. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå af grov eller respektløs opførsel over for Scandic og dets samarbejdspartnere, kriminelle handlinger eller handlinger, som generelt opfattes om amoralske eller uetiske, eller som udgør et brud på nærværende vilkår og betingelser. Medlemmet kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige sit medlemskab ved at sende en e-mail til Scandics booking- og kundeservice på memberdk@scandichotels.com.

1.8 Det påhviler Medlemmet på forhånd at informere sin arbejdsgiver og indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke, såfremt et sådant samtykke kræves, hvis Medlemmet forventer at optjene point gennem Scandic Friends på pointgenererende betalinger, som arbejdsgiveren står for. Point, der optjenes under eller i forbindelse med en forretningsrejse, f.eks. når hotelovernatninger betales af arbejdsgiveren, må ikke bruges til private formål uden arbejdsgiverens forudgående samtykke. Scandic kan på ingen måde gøres ansvarlig for Medlemmets undladelse af at informere sin arbejdsgiver herom eller Medlemmets undladelse af at indhente arbejdsgiverens samtykke.   


1.9 Hvis point, der er optjent i arbejdsmedfør, bruges til private formål af Medlemmet, kan denne brug i visse jurisdiktioner som f.eks. Sverige, Norge, Finland og Danmark være indkomstskattepligtig eller på anden måde skattepligtig. Medlemmet har pligt til at informere sin arbejdsgiver og/eller de relevante myndigheder herom og at betale alle de skatter og gebyrer, som denne brug er underlagt. Scandic fralægger sig ethvert ansvar for de skatter eller skatteforpligtelser, der påhviler Medlemmet i denne henseende.

1.10 Scandics programmer for optjening og indløsning af point er ugyldige, hvis de er forbudt eller begrænses af national lovgivning.

Til sidens top

2. Optjening af point

2.1 Point og kvalificerende nætter (Se 2.5) kan optjenes f.o.m. datoen for registrering af medlemskab i Scandic Friends.

2.2 Medlemmet optjener bonuspoint ved at booke på vores webside eller via udvalgte partnere. Medlemmet kan bruge sine bonuspoint, men disse medregnes ikke i forhold til et højere medlemskabsniveau.

2.3 Medlemmet optjener basispoint på kvalificerende nætter (se 2.5), på mad og drikke og for køb af hotellets egne produkter og tjenester, som faktureres på værelsesregningen. Basispoint giver medlemmet mulighed for at stige til næste medlemsniveau, de såkaldte Levels. Selvom medlemmet bruger sine basispoint, tæller de med i forhold til et højere Level. For at optjene point skal medlemmet oplyse sit medlemsnummer ved bookingen og fremvise medlemskortet ved indcheckning på Scandic-hotellet. Basispoint gives kun til et Scandic Friends-medlem pr. værelse og for et værelse pr. pointkvalificerende nat (Se 2.5).

2.4 Basispoint beregnes på baggrund af den monetære værdi og medlemmets aktuelle medlemsskabsniveau – Level (se tabel 1), efter rabatter, fratrukne vouchers og eksklusive moms. Summen af udgifterne (jf. 2.3) under et kvalificeret ophold ganges med faktorerne, der er angivet i tabel 1, for at beregne det antal point, medlemmet har optjent. Eksempel: Hvis de samlede udgifter (ekskl. moms) er DKK 1000, for et medlem på Level 1, ganges summen med 2, hvilket giver 2000 point.

  EUR SEK NOK DKK PLN
Level 1 20 2 2 2 6
Level 2 30 3 3 2 9
Level 3 40 4 4 2,5 12
Top Level 40 4 4 2,5 12

2.5 En "kvalificerende nat" eller "pointkvalificerende nat" indebærer, at medlemmet optjener nætter og basispoint, der medregnes i forhold til et højere medlemskabsniveau – Level – samt andre medlemsfordele i relation til opholdet. De fleste hotelovernatninger, som bookes på Scandics webside/app, direkte på et Scandic-hotel, via Scandics booking- og kundeservice eller gennem udvalgte, webbaserede forretningsrejsebureauer, er kvalificerende. Medlemmet skal være registreret som overnattende gæst på et hotel for at optjene kvalificerende nætter og basispoint.

2.6 En kvalificerende overnatning giver medlemmet forskellige antal basispoint, afhængigt af hvilket medlemsniveau – Level – medlemmet har på det pågældende tidspunkt. (Se tabel 1)

2.7 Hotelnætter, der booket gennem en tredjepart (fx Hotels.com eller Booking.com), gruppebookinger eller gennem andre rejsearrangører, medregnes ikke som kvalificerende nætter og giver ingen medlemsfordel i relation til opholdet.

2.8 Medlemmer har kun ret til fordele i relation til deres medlemsniveau – Level – når de booker en kvalificerende overnatning. (Se 2.5).

 Medlemmer, der bor hos os i forbindelse med en gruppebooking, som er lavet i overensstemmelse med reglerne for en kvalificerende overnatning*, optjener (med få undtagelser) en overnatning (som tæller i regnskabet mod at nå et højere medlemsniveau) samt et fast beløb på 2000 bonuspoint pr. nat.  

2.9 Basispoint gives ikke, hvis et ophold afbestilles på grund af årsager, som Scandic eller en Scandic-partner ikke kan påvirke.

2.10 Scandic-point, der er optjent af medlemmet, kan ikke kombineres med eller overføres til andre medlemskonti. Point må ikke sælges, arves, overføres eller på anden måde skifte ejer mod betaling.

2.11 Medlemmet optjener basispoint på indkøb i hotelshoppen, interne hoteltjenester og -produkter, på mad og drikke, op til EUR 500/DKK 5.000/NOK 5.000/PLN 150/ SEK 5.000 per ophold, som faktureres på værelsesregningen. Et medlem kan også betale for andre gæster, så længe beløbet faktureres på værelsesregningen.

2.12 Det kan tage op til 10 dage efter udcheckning, før pointene er registreret på medlemmets konto. Hvis point er tildelt en Scandic-medlemskonto ved en fejl, kan disse blive fjernet af Scandic efterfølgende.

2.13 Baspointene, der medregnes i forhold til et højere medlemskabsniveau – Level – er gyldige til avancement i en 12-månedersperiode, herefter overføres de til medlemmets konto for forbrugspoint. Disse point er derefter gyldige i yderligere 23 måneder.

2.14 Basis og bonuspoint er gyldige og kan bruges i 36 måneder fra den respektive indtjeningsmåned. Point, der optjenes før den 23. januar 2018, gælder i 36 måneder fra den 31. december det år, hvor de optjenes.

2.15 Medlemmer kan se deres kontooplysninger på  www.scandichotels.dk/scandicfriends

 

Til sidens top

3. Scandics samarbejdspartnere

3.1 I visse tilfælde kan point optjenes og bruges hos Scandics partnere, afhængigt af de bestemmelser og vilkår, der gælder hos de respektive partnere. Mere information om vores partnere samt fordele og tilbud er tilgængelige på Scandic Friends-partnersider.

3.2 Et medlem i Scandic Friends kan ikke kræve godtgørelse for point eller bonusfordele, hvis samarbejdsaftalen er ændret mellem Scandic Friends og partnervirksomheden.

3.3 Fordele kan kun udnyttes af medlemmet personligt. Medlemmet skal oplyse sit personlige Scandic Friends-medlemsnummer for at kunne udnytte partnertilbuddene. Scandic kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser af uautoriseret brug af et medlemsnummer.

3.4 Scandic kan ikke holdes ansvarlige for aftaler indgået mellem et medlem og en Scandic-partner.

3.5 Optjening af partner-point er ugyldigt, hvor dette er forbudt eller begrænset iht. lokal lovgivning.

Til sidens top

4. Brug af point

4.1 Et medlem kan anvende point til interne hoteltjenester og -produkter, bonusnætter og hos udvalgte Scandic-partnere. Pointene kan ikke anvendes i kombination med rabatter, kuponer eller andre tilbud, med mindre andet er tydeligt oplyst.

4.2 Et medlem kan betale for interne hoteltjenester og -produkter med point. Mere information om de specifikke regler er tilgængelig på  www.scandichotels.dk/scandic-friends

4.3 En bonusnat er en hotelnat, som et medlem kan betale med point eller delvist med point. Både basis- og bonuspoint kan anvendes til at booke bonusnætter på et Scandic-hotel.

4.4 Bonusnætter kan bookes, afhængigt af tilgængelighed. Antallet af ledige værelser kan således være begrænset på enkelte hoteller i visse perioder.

4.5 Et medlem kan ikke optjene basispoint på den del af bonusnatten, som betales med point. Medlemmet kan dog optjene basispoint på udgifter på hotellet i forbindelse med opholdet (se 2.3), samt hvis noget delbetales med penge.

4.6 En bonusnat medregnes i forhold til et højere medlemskabsniveau (Level Up),  når et medlems samlede antal hotelnætter beregnes.

4.7 Medlemmet optjener bonuspoint på bookinger, der foretages på vores webside (se 2.2)

4.8 For at kunne booke en bonusnat skal medlemmet have tilstrækkeligt mange point på sin medlemskonto og fremvise sit medlemskabsnummer. Bonusnætter kan kun bookes gennem Scandics egne salgskanaler. Når en bonusnat er booket, fratrækkes det tilsvarende pointantal for den aktuelle hotelkategori fra medlemmets konto. Læs mere om, hvilket antal point der kræves for et specifikt hotel, på www.scandihotels.dk/scandic-friends

4.9 Bonusnatten skal bookes af medlemmet og gælder for to personer i et standarddobbeltværelse.

4.10 Bonusnætter kan bookes 12 måneder før ankomstdatoen. Point, der fratrækkes medlemmets konto, kan tilbageføres til samme konto, hvis afbestilling er foretaget iht. Scandics afbestillingsvilkår, se www.scandichotels.dk/scandic-friends. Hvis et medlem booker med point, der udløber før ankomsten – og afbestiller opholdet, vil disse point ikke blive tilbageført. Ved udeblivelse anses pointene for brugt. Se regel 4.11 for regler om at forære en bonusnat væk.

4.11 Et medlem kan forære en bonusnat væk. Den kan bookes på vores webside eller via Scandics booking- og kundeservice. Bookingen kan laves op til 12 måneder før ankomstdato. Opholdet kan ændres til en anden dag, men hvis opholdet annulleres, vil point ikke blive tilbageført. Ved udeblivelse anses pointene for brugt. Bonusnætter må ikke videresælges.

4.12 Et medlem kan kombinere point og penge for at betale for en bonusnat. Den del, der betales med point, genererer ingen basispoint. Den del, der betales med penge, vil generere nye basispoint. Når et medlem betaler med en kombination af point og penge, kan ingen andre tilbud, rabatter, vouchers eller kombinationer udnyttes. En såkaldt "delbetalt" bonusnat medregnes i forhold til et højere medlemsniveau for den oprindelige pointindehaver, når hans/hendes samlede antal hotelnætter beregnes.

Til sidens top

5. Optjening af medlemsniveau

5.1 En kvalificerende periode er altid 12 måneder. Kvalificerende nætter/basispoint, som optjenes i denne 12-månedersperiode, afgør, om medlemmet forbliver på det aktuelle niveau, eller om niveauet ændres. Ved opgradering foretages evalueringen på hverdage. Ved nedgradering eller fornyelse af nuværende niveau foretages evalueringen på månedens første hverdag. Når et medlem skifter Level (op eller ned), starter en ny kvalificerende 12-månedersperiode.

5.2 Nye medlemmer i det nye Scandic Friends starter på Level 1 (første niveau). En opgradering af medlemskabsniveauet sker, når medlemmet har det antal kvalificerende nætter (se 2.4) eller det antal kvalificerende point (basispoint, se 2.3) som kræves til netop dette nye niveau, registreret på sin Scandic-konto. Opgradering sker ikke under et ophold. Det kan tage op til 10 dage efter udcheckning, inden point og/eller nætter registreres på Scandic-kontoen, og først da kan næste niveau – Level – opnås.

5.3 Level 2

Scandic Friends Level 2 gives til medlemmer med mindst 5 kvalificerende nætter eller 12.000 kvalificerende point (basispoint) i en sammenhængende 12-månedersperiode.

5.4 Level 3

Scandic Friends Level 3 gives til medlemmer med mindst 15 kvalificerende nætter eller 37.000 kvalificerende point (basispoint) i en sammenhængende 12-månedersperiode.

5.5 Top Level

Scandic Friends Top Level gives til medlemmer med mindst 45 kvalificerende nætter eller 150.000 kvalificerende point (basispoint) i en sammenhængende 12-månedersperiode.

5.6 Red Level

Information om, hvordan et medlem opnår Red Level, er ikke officielt.

  Level 1 Level 2 Level 3 Top Level
Nætter 0 5 15 45
Point 0 12 000 37 000 150 000

Til sidens top

6. Behandling af personoplysninger

6.1 Når man er Medlem af Scandic Friends, indebærer dette behandling af personoplysninger i henhold til disse vilkår og betingelser samt Scandics Persondatapolitik. Scandic fungerer som dataansvarlig for behandlingen af Medlemmets personoplysninger i Scandic Friends.


6.2 Scandic anbefaler, at Medlemmet jævnligt gennemlæser vores Persondatapolitik, for at forstå, hvordan og for hvilke formål Scandic behandler Medlemmets personoplysninger med henblik på at give medlemskab samt Medlemmets rettigheder forbundet med sådan behandling. Vi vil underrette Medlemmet om ændringer i Persondatapolitiken og de nye vilkår og betingelser vil blive offentliggjort på Scandics websites.

 

Til sidens top

7. Andre bestemmelser

7.1 Såfremt en eller flere af denne aftales bestemmelser skulle vise sig at være juridisk ugyldige, eller hvis aftalen på anden vis er ufuldstændig, vil dette ikke medføre, at hele aftalen betragtes som ugyldig. Parterne skal i sådanne tilfælde erstatte den juridisk ugyldige eller ufuldstændige bestemmelse med en bestemmelse, der i videst mulig udstrækning afspejler parternes formål med denne aftale.

7.2 Scandics ansvar for skader er udelukkende begrænset til direkte skader, der måtte opstå i relation til brugen af pointene på Scandics hoteller og udelukkende i relation til Medlemmet. Med hensyn til brugen af point til serviceydelser, der leveres af Scandics samarbejdspartnere, gælder betingelserne for det relevante partnerprogram.

7.3 Lokale afvigelser i betingelserne for medlemskab kan forekomme som følge af lovgivningen i det pågældende land.

7.4 Nærværende vilkår og betingelser reguleres af og skal fortolkes i henhold til svensk lovgivning med undtagelse af de lovpligtige bestemmelser, der gælder i henhold til lovgivningen i andre lande. Tvister, der måtte opstå som følge af eller i relation til Scandic Friends, skal afgøres af de svenske domstole som eksklusivt værneting. 

7.5 Hvis du har spørgsmål vedrørende Scandic Friends, bedes du kontakte Scandics booking- og kundeservice på telefonnr:

Sverige: +46 8 517 517 00
Norge: +47 23 15 50 00
Danmark: +45 33 48 04 00
Finland: +358 200 81800 (takst: 0,65€/min + lokal takst/min)
Udenfor Norden: +46 8 517 517 20

E-mailadresser og postadresser på Scandics booking- og kundeservicekontorer findes på www.scandichotels.dk.

7.6 Scandic forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på www.scandichotels.dk eller send e-mail til Medlemmet.

7.7 Scandic tager forbehold for eventuelle trykfejl.

 

Til sidens top